tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by Peyton Krillis

 
1.
A person who molests animals whether they like it or not.
OMG look what he's doing to that dog! He's an Animolester!
viết bởi Peyton Krillis 26 Tháng mười hai, 2010