4 definitions by Phoebus

Top Definition
The biggest and most active Greek metal forum.
Dragonlord said:

"Å×Ù ÔÏ ÌÅÃÁËÕÔÅÑÏ ÅËËÇÍÉÊÏ ÌÅÔÁË ÖÏÑÏÕÌ,ÈÅ ÍÁ ÌÏÕ ÔÏÍ ÃËÅÉØÅÉÓ?"
viết bởi Phoebus 05 Tháng sáu, 2004
The capital, infrastructural and natural, and the factors of products MINUS financial capital and the workers. Simply put, the financial capital is NOT a mean of production because no matter how much money someone has, only he who owns a factory can process natural goods and make e.g. food to eat and survive.
Factories, transport ships and airplanes... Also the media.
viết bởi Phoebus 05 Tháng sáu, 2004
Utopian ideals of a society where true wealth -the means of production- belong to the public, and the products' quality advances not by the need in market, but by sheer willpower to make a better world. Thus utopian.
Russia during Stalin's reign is a perfect example of actually existing communism. It had nothing to do with theoretical communism which is based on a notional society.
viết bởi Phoebus 05 Tháng sáu, 2004
Annoying hacker and general asshole in Counter-Strike and other online games.
Necronaut owned me so bad with his aimbot yesterday.
viết bởi Phoebus 03 Tháng mười một, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×