tìm từ bất kỳ, như là pussy:

1 definition by Phunky Phresh Pholks

 
1.
Been there done that.
Bill: Damn dude, look at that HPOA!

Ted: BTDT.
viết bởi Phunky Phresh Pholks 14 Tháng tám, 2010