tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by Phylosophi

 
1.
John McCain
There's no way such a geezer can lead this country.
viết bởi Phylosophi 11 Tháng mười, 2008