tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by Pinky.(:

 
1.
Red is a lapdance. (:
"Snapping the Red Shag Band is a rainbow kiss"
"Eh naw pal, It's a lapdance"
"Oh okay then. "
viết bởi Pinky.(: 30 Tháng mười một, 2009