tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by Pinoy Dictionary

 
1.
Filipino term meaning "It means..."
Ang iksabihin mo...?
You mean..?
viết bởi Pinoy Dictionary 27 Tháng tư, 2011