2 definitions by Plasmid

Top Definition
A dynamic and sexually aware woman who inspires men to be their best in bed.
I met a new gal last night and she took me home with her.
How was she?
She is my new Erotic Muse!
viết bởi Plasmid 26 Tháng chín, 2010
A Meta-Morph Mistress is your girlfriend on the side, who can change into what ever fantasy you can imagine. From a Honeymoon Honey, to a Porn Star Paramour, or an Elegant Seductress, she is THE uber GFE!
Jack: I heard you got a new mistress.
Me: Yup, Reagan. She is a Meta-Morph Mistress!
Jack: Meta-Morph? WTF is that?
Me: She morphs into your wildest fantasy . . . girlfriend, lover, or companion.
Jack: That's wild!
Me: Yup, she even morphed me!
viết bởi Plasmid 07 Tháng ba, 2012
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×