tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by PoJopojo

 
1.
Play/ed With My Penis
Hey, did you know your mom PWMP last night?

Wanna PWMP? ;D
viết bởi PoJopojo 29 Tháng ba, 2009