tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

1 definition by Poon Goon

 
1.
1) Shit, fuck, fuck, fuck, shit, fuck-fuck
2) Fucking Great or amazing
3) This thing sucks
Scheizbobbercoff! This btter freekin work!!!
viết bởi Poon Goon 02 Tháng năm, 2005