tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by PrettyGay, RockerJ

 
1.
straightt gushthiii styles..

a new word DIRTY

can be used in anyway ..
.....straightt gushthiii styles..
viết bởi PrettyGay, RockerJ 12 Tháng một, 2010