tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:

1 definition by Pritam

 
1.
A type of red striped shirts that Jay-z wears
"Dont let sixteen squirt, or ill have yur white tee lookin like a miskeen shirt"
viết bởi Pritam 12 Tháng mười hai, 2005