tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by Prix

 
1.
very exciting; devious
She likes to keep it very shpishy when her boyfriend is not around.
viết bởi Prix 18 Tháng tư, 2008