tìm từ bất kỳ, như là thot:

2 definitions by Protoman

 
1.
a very stupid lame reterted annoying robot chao
omochao is evil
viết bởi protoman 14 Tháng chín, 2003
9 11
 
2.
Botch says it alot at the counter-strike banana forums
someone:hi
botch:el oh el
viết bởi Protoman 22 Tháng mười hai, 2004
32 115