tìm từ bất kỳ, như là spook:

1 definition by Proxas

 
1.
Who?
"Who is that?"
"I'm Canada! CA-NA-DA!"
"Is that America?"
viết bởi Proxas 30 Tháng ba, 2010