tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by Pyrat Pete

 
1.
A Caribbean rum. Purportedly causes memory loss via an unknown mechanism.
Julie: I don't remember anything after that shot of Pyrat.
David: ...
viết bởi Pyrat Pete 04 Tháng chín, 2011