tìm từ bất kỳ, như là turnt:

1 definition by Q'areem

 
1.
Larger than gigantic, more massive even than enormous, Jared before Subway (eat fresh!)
Heidi Marks in one ginormus bitch
viết bởi Q'areem 28 Tháng năm, 2004