tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:

1 definition by Quertzoid

 
1.
* (Noun) A term used to offend a spammer.
Drake: "OMG! Join mah site! I r sooo kewl! JOIN JOIN JOIN!!! lolololloolloololololollol!!!!!11`2`!"

Gregg: "Dude, you're such a kitten! XD"
viết bởi Quertzoid 28 Tháng mười, 2009