tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

1 definition by R. Pearce

 
1.
A very, very, large number.
You've said that like a bajillion times already!
viết bởi R. Pearce 08 Tháng năm, 2006