tìm từ bất kỳ, như là sex:

1 definition by RC3

 
1.
A term used to define one who continually loses at 7 ball.
Boy, Rob sure is a Chump Pump!
viết bởi RC3 11 Tháng chín, 2007