tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:

1 definition by RCXT

 
1.
a.k.a. Rev. Dr. Martin Luther King Jr. Day
I got black monday off.
viết bởi RCXT 14 Tháng một, 2007