tìm từ bất kỳ, như là lemonparty:

1 definition by RVAaspectSUX

 
1.
undefined
"Bradley Grey is kinda hesh"
viết bởi RVAaspectSUX 21 Tháng mười hai, 2011