tìm từ bất kỳ, như là cunt:

1 definition by RYAN 12321

 
1.
Uz
Short for "all of you"
Did uz do the homework?
viết bởi RYAN 12321 12 Tháng tám, 2013