tìm từ bất kỳ, như là darude - sandstorm:

1 definition by Rach 'n' JoJo

 
1.
A person who is half croatian and half asian (anytype)for example Half croatian half filipino
Person 1: yeh im croazn
Person 2: awesome mix
viết bởi Rach 'n' JoJo 24 Tháng năm, 2007