tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:

1 definition by Rachiron

 
1.
An abbreviation for the phrase, "chill your tits."
"Goddammit, this is so frustrating!"
"Chits brah, 'sall good."
viết bởi Rachiron 12 Tháng tám, 2011