tìm từ bất kỳ, như là sex:

1 definition by Racky

 
1.
home made gun
viết bởi Racky 28 Tháng hai, 2003