7 definitions by Ram Man

Top Definition
an oval shaped object with a slippery surface. can usualy fit about three men inside.
"look at that nice canoe"
viết bởi ram man 27 Tháng tư, 2003
when the top of the pubic hair is shaved and the ball hair is left to grow long
my girlfriend want me to have a ball gotee
viết bởi ram man 27 Tháng tư, 2003
bat
a giant black penis....usually about the size of three soup cans.
"holy shit that chicks got a bat in every hole."
viết bởi ram man 27 Tháng tư, 2003
32 feet long and sleeps 12
my moter bone is bigger then yours bitch
viết bởi ram man 27 Tháng tư, 2003
a nick name for the female clitoris
oh fuck shes got a fucking hairy taco man
viết bởi ram man 27 Tháng tư, 2003
a girl that is hot and has nice meat flaps
oh ya that girl is do able
viết bởi ram man 27 Tháng tư, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×