tìm từ bất kỳ, như là spook:

1 definition by Random_punk666

 
1.
Pack animals from Morrowind that look like lizards.
Outlander sadle up the guar!
viết bởi Random_punk666 11 Tháng mười, 2004