tìm từ bất kỳ, như là wyd:

1 definition by Randomised

 
1.
one who pulls his bean, is a bullshit artist 24/7
Shit Daniel is such a squeeza. you know yesterday he told me he did a sheep.
viết bởi Randomised 03 Tháng tư, 2006