tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by Rapist1234

 
1.
seo
small mouse
"aww what a cute seo"
"omg its a seo!"
viết bởi Rapist1234 24 Tháng ba, 2009