4 definitions by Ras Juan

Top Definition
In the context of reggae music 'slack' has to do with lyrics being lewd, vulgar or sexual.
"Dem rhymes was plenty slack"
viết bởi Ras Juan 04 Tháng mười, 2003
1. A person with poor lyrical ability

2. A non originator or innovator of hip hop, utilizing the same old gangsta cliches.

3. The opposite of 'dope mc'
"This sucka mc wishes he could keep up with me"
viết bởi Ras Juan 04 Tháng mười, 2003
An electronic music genre indigenous to London. Characteristic of having deep bass lines and incredibly paced and sometimes incomprehensible ragga style emceeing.
The Streets, Oxide & Nuetrino, MC Dynamite
viết bởi Ras Juan 04 Tháng mười, 2003
The highest complement bestowed upon a person, by a 'wog' (not derogatory).
"man you're a fully sik cunt"
viết bởi Ras Juan 04 Tháng mười, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×