tìm từ bất kỳ, như là thot:

1 definition by Rashelle

 
1.
Bonkers mean to be stupid, crazi, dumb
Are you bonkers?
Are you Stupid?
viết bởi Rashelle 03 Tháng một, 2005