tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:

1 definition by Rayce

 
1.
evil laughing ususally used as sarcasm
bwahahahaha! i stole your tutu!
viết bởi Rayce 17 Tháng hai, 2004