tìm từ bất kỳ, như là sex:

1 definition by Raysh

 
1.
Northwestern University's kick-ass klezmer band (Evanston, IL).
"I want to hire the WildKatz klezmer band for my party/wedding/bar mitzvah/bris/baptism/funeral! My friends should too!"
viết bởi Raysh 13 Tháng chín, 2003