tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:

1 definition by Re-tard

 
1.
stupid person...who does dumb things
your a fuckign re-tard!!
viết bởi Re-tard 13 Tháng bảy, 2003