2 definitions by RedRussia60

Top Definition
A Very High Confidence or cocky smile.
:) - is a modest smile
:D - is a shit faced ear to ear grin, saying to the world, i know, i'm amazing
viết bởi RedRussia60 16 Tháng tư, 2007
A Nod of Aproval meaning yes I agree, or Alight that sounds good
:):D:) is a nod, the :) is starting at rest, the :D goes up and than the :) goes back to rest, simply a nod of approval
viết bởi RedRussia60 16 Tháng tư, 2007
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×