1 definition by RedWo1f24

Top Definition
An individual that always wears Chacos. Temperature does not matter to the true Chaconian. If it's 30 degrees, or 120 degrees, a Chaconian will be in their Chacos. Elements and location does not matter to the true Chaconian. If it's raining, snowing or storming, a Chaconian will be in their Chacos. If they are at the beach, kayaking, playing Ultimate, or rock climbing, a true Chaconian will be in their Chacos. To the Chaconian, Chacos are much more than a pair of awesome sandals, it's a lifestyle.
Guy #1:"Did you see that guy wearing his Chacos yesterday? He must be crazy! It was snowing!"
Guy #2:"He's not crazy! He's a Chaconian!"
viết bởi RedWo1f24 16 Tháng hai, 2012
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×