tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by Redaelder

 
1.
A person who only eats unicorn meat.
No thanks, I'm a unicornarian. I like my meat extra corny.
viết bởi Redaelder 22 Tháng sáu, 2010