tìm từ bất kỳ, như là donkey punch:

1 definition by Reggiensh

 
1.
To be drunk, or to be intoxicated
John: Yo i am turned up off this Grey Goose
viết bởi Reggiensh 31 Tháng bảy, 2009