tìm từ bất kỳ, như là wcw:

1 definition by Reuben Mann

 
1.
1) One year older than nineteen.
2) Kiran, when she couldn't bear the thought of losing her "teenager" status.
Kiran is twentyteen years old.
viết bởi Reuben Mann 20 Tháng mười, 2008