tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:

1 definition by RevJonathan

 
1.
To do now, but drunkenly.
Eat this nowqaes or no more booze for you!
viết bởi RevJonathan 02 Tháng mười, 2005