tìm từ bất kỳ, như là thot:

1 definition by Rhea xx

 
1.
Actress from popular series 'Cheers'
Person 1: Who played Carla in Cheers?
Person 2: Rhea Perlman
viết bởi Rhea xx 14 Tháng mười, 2006