tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by Ricardo Robles

 
1.
An aspiring entrepreneur. A young entrepreneur. An entrepreneur young at heart. A new entrepreneur.
I became an entreprini yesterday. I want to be an entreprini.
viết bởi Ricardo Robles 15 Tháng tám, 2008