tìm từ bất kỳ, như là fleek:

1 definition by Richard Everett

 
1.
A 'hip' expression of appreciation.
Dude, that desktop theme... map props to you!
viết bởi Richard Everett 08 Tháng tám, 2005