Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tex-sex:

1 definition by Richard Price

 
1.
The celebration of all things of poor taste and poor quality associated with the festive season.
Merry Kitschmas!
viết bởi Richard Price 08 Tháng mười hai, 2003
23 6