tìm từ bất kỳ, như là thot:

1 definition by Rick Copeland

 
1.
The 3rd roll in Yahtzee when you don't have a single pair.
" Look at that clusterfuck ! "
viết bởi Rick Copeland 28 Tháng mười một, 2003