tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by Rick Hickson

 
1.
The weird guy that lives next door
Scary Gary's sunbathing nude on the roof again
viết bởi Rick Hickson 22 Tháng tám, 2004