3 definitions by Rigs

Top Definition
Stuffed, rooted, broken, irrepairable, busted, fucked,
'Had a double dipped square last night - Fuck im poked'.
viết bởi Rigs 27 Tháng tư, 2003
Mark Holland
..and Muffa took went home with that slag who had tits like roofers nailbags. He told us she had a twat like a punched donut.
viết bởi Rigs 28 Tháng tư, 2003
To kane a car - drive the other side of light speed.
To kane a person - to almost kill them.
'Bile kaned it out of this corner and clipped the undercover filth car.'
or
'He fuckin kaned this cunt...'
viết bởi Rigs 27 Tháng tư, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×