tìm từ bất kỳ, như là bukkake:

1 definition by Rizon Shizook

 
1.
Hot fucking chick who gets me into every bar we go to.
Falon can get me into stool pidgeons, just watch.
viết bởi Rizon Shizook 23 Tháng chín, 2003