tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

1 definition by Rob Q

 
1.
Out of sorts, Confused, flustered, upset
I told Jane she smelled and she got all Bajiggity.
viết bởi Rob Q 06 Tháng tư, 2005