tìm từ bất kỳ, như là spook:

1 definition by Rob39560

 
1.
Acronym for "Good luck. Don't Die"
p1: I've got the swine flu
p2: GLDD
viết bởi Rob39560 20 Tháng mười một, 2009